Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt „Praca dla dwojga”


Projekt „Praca dla dwojga” to kolejne przedsięwzięcie realizowane w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Centrum było jednym z Partnerów realizującym projekt, którego głównym zadaniem było zwiększenie świadomości pracodawców i pracowników na temat jednej z alternatywnych form zatrudnienia „Job sharing” (dzielenie miejsca pracy).

Projekt realizował następujące instytucje:

 • Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
 • Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S”
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • Rada OPZZ Województwa Śląskiego
 • NSZZ „Solidarność” Region Śląsko – Dąbrowski
 • Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

 

W ramach Partnerstwa została nawiązana współpraca z partnerami krajowymi i ponadnarodowymi z Włoch, Czech i Hiszpanii, której celem było propagowanie elastycznych form zatrudnienia w każdym z krajów partnerskich. Ważnym aspektem współpracy była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk wykorzystywanych w projektach w celu godzenia życia rodzinnego z zawodowym.

Celem projektu byłoupowszechnienie możliwości zatrudnienia w systemie pracy czasowej „job-sharing” jako modelowego rozwiązania sprzyjającego godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. 

Zaplanowano następujące działania mające na celu rozwiązanie w/w problemu:

 • opracowanie procedur pracy w systemie job-sharing,
 • testowanie procedur przy współpracy z pracodawcami,
 • wdrażanie modelu job-sharing w wybranych przedsiębiorstwach,
 • stworzenie sieci doradców,
 • utworzenie systemu funkcjonowania sieci punktów informacyjno – doradczych pracy w służbach zatrudnienia, samorządach, organizacjach pozarządowych.

 

Zastosowanie nowego modelu pracy – „job sharing” stać się może dogodnym rozwiązanie dla kobiet na połączenie życia rodzinnego z zawodowym, a także efektywnym dla pracodawcy, który dzięki takiemu rozwiązaniu zyskuje zaangażowanego pracownika.

Metadane

Data publikacji : 13.06.2007
Data modyfikacji : 29.01.2009
Obowiązuje od : 13.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Borczon
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Organizacyjno - Szkoleniowy

Opcje strony

do góry