Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Wynik przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu CPS Dialog”

Warszawa, dn. 23.06.2010 r.
 
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
 
Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego „Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu CPS Dialog” zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
- OMEGA OCHRONA sp. z o.o.
04-205 Warszawa, ul. Naddnieprzańska 24 a
Cena brutto oferty na przedmiotowe zamówienie wyniosła 52 045,20 zł. Powyższa oferta otrzymała największą ilość punktów według kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt.
Ponadto zamawiający informuje, że:
a.       Oferta złożona przez firmę: OLIMPICUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 80,
00-517 Warszawa, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 88,24 pkt,
 
b.      Oferta złożona przez firmę: Biuro Ochrony Mienia i Osób ALBATROS z siedzibą
przy ul. Powstańców Warszawskich 9, 06-400 Ciechanów, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 83,33 pkt,
 
c.       Oferta złożona przez firmę: Agencja Ochrony Mienia MATPOL sp. z o.o.  z siedzibą
przy ul.  Dominikańskiej 33, 02-738 Warszawa, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 82,42 pkt,
 
d.      Oferta złożona przez firmę: Agrus Group I sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Łuckiej 15/1318, 00-842 Warszawa,, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 80,91 pkt,
 
e.       Oferta złożona przez firmę: DORAN SECURITY Szymon Chrzanowski sp. jawna z siedzibą  przy ul. Kopińskiej 42/28, 02-327 Warszawa, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 78,95 pkt,
 
f.        Oferta złożona przez firmę: Licencjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia WALKRYS SECURITY Krzysztof Walendziewski z siedzibą  przy  ul. Biskupiej 12/19, 04-216 Warszawa,
w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 77,47 pkt,
 
g.      Oferta złożona przez firmę: Agencja Ochrony Kowalczyk sp. z o.o. z siedzibą  przy  ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 75,99 pkt,
 
h.      Oferta złożona przez firmę: Agencja Ochrony Mienia i Osób "Lider" A. Zagórski, I. Zagórska sp. jawna z siedzibą  przy ul. Wolskiej 84/86, 01-141 Warszawa, w kryteriach określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 75,83 pkt,
 
i.        Oferta złożona przez firmę: Ochrona-GOT s.c. T.R. Gręda, A. Janduła z siedzibą
przy  ul. Stołeczna 89, 05-860 Płochocin, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 72,52 pkt,
 
j.        Oferta złożona przez firmę: WOHL sp. z o.o. z siedzibą  przy  ul. Wierchów 20, 04-653 Warszawa,  w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 71,76 pkt,
 
k.       Oferta złożona przez firmę: Biuro Ochrony PANTERA Bożena Grzelecka z siedzibą
przy ul. Armii Ludowej 9/2, 00-575 Warszawa, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 69,00 pkt,
 
l.        Oferta złożona przez firmę: Biuro Ochrony Osób i Mienia PERSONA sp. z o. o. z siedzibą
przy ul. Suwalskiej 14, 05-200 Wołomin, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 65,27 pkt,
m.    Oferta złożona przez firmę: Secret Service sp. z o. o. z siedzibą  przy ul. Nowickiego 2 lok. 4a,
24-140 Nałęczów,, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 62,50 pkt,
 
n.      Oferta złożona przez firmę: GLOBALS sp. z o. o. z siedzibą  przy ul. Pułaskiego 45,
85-619 Bydgoszcz, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 51,90 pkt.
 
 
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust.1.pkt 4 informuje, że termin po którego upływie umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 wynosi 5 dni.
 

Metadane

Data publikacji : 23.06.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mikulska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Organizacji Szkoleń

Opcje strony

do góry