Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”

 

CPS „Dialog” zrealizowało projekt „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”, finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”.

Projekt obejmował między innymi organizację cyklu szkoleń i warsztatów: Budowanie Lokalnego Partnerstwa Społecznego na rzecz lokalnych strategii rozwoju i zatrudnienia.  Szkolenia były skierowane do partnerów społecznych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Przedstawiciele samorządów terytorialnych, pracodawców, związków zawodowych czy wreszcie osoby związane z rynkiem pracy oraz przedstawiciele trzeciego sektora zyskali  możliwość poszerzenia wiedzy umożliwiającej efektywne działanie na rzecz lokalnego rozwoju.

Cykl szkoleń opierał się na zorganizowaniu warsztatów obejmujących m.in.  następujące zagadnienia:

  • budowanie lokalnych strategii rozwoju i strategii poprawiania sytuacji na rynku pracy, dostosowywanie lokalnych zasobów pracy do wymogów lokalnego rynku,
  • rozwój przedsiębiorczości i rozwoju biznesu w sektorach nowoczesności
  • dostosowywanie lokalnej edukacji do wymogów rozwojowych,
  • rola kapitału społecznego w lokalnym rozwoju, sposobów jego generowania, czyli budowanie zaufania, zdolności do współdziałania itp. 

 

Metadane

Data publikacji : 13.06.2007
Data modyfikacji : 29.01.2009
Obowiązuje od : 13.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Borczon
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Organizacyjno - Szkoleniowy

Opcje strony

do góry