Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek

W oparciu o art. 6 ustawy z dnia 6 września 2011 r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późn. zm.) określający zakres informacji publikowanych na stronie internetowej BIP, do których zamieszczania zobowiązana jest jednostka sektora finansów publicznych, informuję że stan majątku pozostającego w dyspozycji Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego na dzień 1 stycznia 2015 r. zgodnie z księgami rachunkowymi wynosi:

 

Stan na 1 stycznia 2015 r.

   
     

Nazwa

Wartość początkowa PLN

Wartość po amortyzacji PLN

Maszyny i urządzenia techniczne (Grupa 4,5,6)

                     230 933,94 zł

                           68 484,04 zł

Środki transportu (Grupa 7)

                      43 118,00 zł

                                      -   zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie (Grupa 8)

                     387 940,41 zł

                           45 475,56 zł

Inne środki trwałe

                     433 107,97 zł

                           26 300,00 zł

Wartości niematerialne i prawne

                      59 934,98 zł

                                      -   zł

Razem

                  1 155 035,30 zł

                         140 259,60 zł

 

Informacje finansowe przygotowała Pani Paulina Rojan – Główna Księgowa

Metadane

Data publikacji : 03.07.2007
Data modyfikacji : 23.01.2017
Obowiązuje od : 03.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Rojan
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska Dział Administracji
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Boratyńska

Opcje strony

do góry