Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2018 r.

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnego wniosku na załączonym do wykazu wzorze stanowiącym załączniki nr 1, (osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną sekretariat@cpsdialog.gov.pl) w terminie do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 16.00 w sekretariacie CPS „Dialog" w Warszawie ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.

Nieodpłatnie przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. Rozporządzenia - załącznik nr 1.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2
ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków.

 

Ogłoszenie zostało umieszczone:

  1. na tablicy ogłoszeń CPS „Dialog" w Warszawie ul. Limanowskiego 23,
  2. strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cpsdialog.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 23.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Składanowska

Opcje strony

do góry