Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Instrukcja obsługi

Strona podmiotowa BIP jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu.

W górnej części ekranu umieszczone są przyciski umożliwiające:

  • przejście na stronę główną biuletynu
  • wyświetlenie mapy serwisu
  • wyświetlenie tej instrukcji
  • zaawansowane wyszukiwanie

Poniżej, po lewej stronie zamieszczone są przyciski umożliwiające:

  • sprawdzenie rejestru zmian
  • sprawdzenie danych redaktora strony
  • przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej 
  • sprawdzenie liczby odwiedzin strony
U góry ekranu, po prawej stronie umieszczone jest pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.
 
do góry