Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
 

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Parterstwa Społecznego "Dialog" – www.bip.cpsdialog.gov.pl;
   
 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych);
   
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
   

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, wymaga zachowania następujących warunków:
 

 • poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego;
   
 • udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
   
 • informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
   
 • zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.
   

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.
 

W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji.

Metadane

Data publikacji : 28.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska

Opcje strony

do góry