Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Modyfikacja w treści załącznika nr 6 do SIWZ

Warszawa, dnia 5 lutego 2010r.


Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia


Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS DIALOG” działając na podstawie art. 38 ust. 4 wskazanej powyżej ustawy, zamawiający dokonuje modyfikacji w treści Załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

W tytule zawartym w treści załącznika nr 6 Zamawiający skreśla dotychczasową treść 2000 m² wpisując w tym miejscu 1000 m².


Informujemy, że powyższa modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.


W załączeniu przedstawiamy Załącznik nr 6 uwzględniający wyżej wskazaną modyfikację.
 

Metadane

Data publikacji : 05.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mikulska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Wydawnictw

Opcje strony

do góry