Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OGŁOSZONEGO W DNIU  26 STYCZNIA 2010 r.
 

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS „DIALOG” zawiadamia, że na podstawie art. 93 pkt.7. przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.
 

W związku z nieprawidłowymi założeniami w kryterium oceny ofert Zamawiający uznaje, że nie jest możliwe rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania.
 

Metadane

Data publikacji : 22.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mikulska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Organizacji Szkoleń
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Lizut

Opcje strony

do góry