Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych dla Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog" . CPS/ZP/01/15

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych dla Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” nr sprawy CPS/ZP/01/15 zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: 

Agencja Reklamowa FUN Daniel Bogacki  ul. Okaryny 1/8, 02-787 Warszawa

Powyższa oferta otrzymała łącznie 100 pkt według kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art.92 ust.1.pkt 4 informuje, że termin po którego upływie umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 wynosi 5 dni.

Metadane

Data publikacji : 07.08.2015
Data modyfikacji : 07.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Boratyńska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Boratyńska

Opcje strony

do góry