Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Znak Sprawy CPS/ZP/01/16

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych dla Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” nr sprawy CPS/ZP/01/16 zawiadamia, iż w przedmiotowym zamówieniu wpłynęły następujące pytania:

 

Pytanie Wykonawcy z dnia 05.04.2016 r.:

„Jeżeli chodzi o próbki  - torby papierowe i zakładki - czy mogą różnić się wielkością? są to  materiały, które robi się pod konkretne zamówienie (indywidualne) i nie ma możliwości dostarczenia identycznych. Identyczny może być materiał i przykładowy wzór - czy taki może być?”

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zgodnie z pkt. 6.1 SIWZ dopuszcza produkty równoważne zgodne z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

Pytanie Wykonawcy z dnia 05.04.2016 r.:

„Poz. 4 Pendrive silikonowy 2D PCV – 8G – 200 szt.

Standardowy czas produkcji pendrive od podstaw to ok 2 tyg. na wyprodukowanie  prototypu + ok 3 tyg. Na wykonanie całości nakładu, czy przewidują Państwo przedłużenie terminu realizacji  zlecenia dla tego produktu?”

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający  informuje iż nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zlecenia dla tego produktu ale dopuszcza wykonanie pendrive na podstawie akceptacji projektu oraz zdjęcia pierwszej sztuki tego produktu.

 

Pytanie Wykonawcy z dnia 06.04.2016 r.:

„Jeżeli chodzi o próbki to czy trzeba dostarczać cały roll -up czy wystarczy materiał na jakim będzie druk? czy kolory do próbek mogą być inne - pod warunkiem dostawy w wybranym kolorze? czy pamięci usb i powerbanki - wzory - mogą być dostarczone w postaci atrap - czyli pustej obudowy?"

 

Odpowiedź Zamawiającego

Próbki składające się na ofertę muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. Zamawiający zgodnie z pkt. 6.1 SIWZ dopuszcza produkty równoważne zgodne z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Metadane

Data publikacji : 07.04.2016
Data modyfikacji : 07.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Łaska
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Łaska
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Łaska

Opcje strony

do góry