Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Rostrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych dla Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".CPS/ZP/01/16

Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z siedzibą w Warszawie przy
ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę materiałów informacyjno- promocyjnych dla Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”nr sprawy CPS/ZP/01/16  zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Agencja Reklamowa FUN Daniel Bogacki  ul. Okaryny 1/8, 02-787 Warszawa

Powyższa oferta otrzymała Łącznie  91,74 pkt według kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.

  1.  Cena – 51,74 pkt
  2.  Jakość – 40,00 pkt

 

Ponadto Zamawiający informuje, że:

 

  1. Oferta złożona przez firmę: P.P.H.U. "LIR" Elżbieta Zajet Biuro Reklamy ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymała łącznie 89,76 pkt.
  1.   Cena – 60,00 pkt
  2.   Jakość – 29,76 pkt

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust.1.pkt 4 informuje, że termin po którego upływie umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 wynosi 5 dni.

Metadane

Data publikacji : 14.04.2016
Data modyfikacji : 14.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Łaska
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Łaska
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Łaska

Opcje strony

do góry