Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

https://bip.cpsdialog.gov.pl/dia/przetargi/archiwum-1/cpszp0119/12681,Ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-CPSZP0119.html
2023-12-05, 05:47

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi CPS/ZP/01/19

Metadane

Data publikacji : 24.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Łaska

Opcje strony