Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

ROZSTRZYGNIĘCIE PO UWZGLĘDNIENIU OMYŁKI RACHUNKOWEJ

Warszawa, 03 grudnia 2014 r.

 

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego „Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog” nr sprawy CPS/ZP/02/14 informuje, że poprawił omyłkę rachunkową w przeliczeniu punktacji wybranego Wykonawcy. Dokonana korekta nie ma wpływu na wynik postępowania.

 

Załączamy informację o wyborze.

Metadane

Data publikacji : 03.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja Przetargowa
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji

Opcje strony

do góry