Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

DRUGA ZMIANA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA "„DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO NA POTRZEBY BAZY NOCLEGOWEJ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 23 W WARSZAWIE”, znak CPS/ZP/03/13"

Numer ogłoszenia: 263574 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254108 - 2013 data 01.07.2013 r.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50, fax. 22 380 50 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Zmiana dotyczy treści załącznika nr 3a- Szczegółowy opis zamówienia, pkt. 2.3.4 oraz 2.3.5. Zamawiający w załączniku 3a -Szczegółowy opis zamówienia - do SIWZ - w punkcie 2.3.4 zmienia treść: BYŁO: 2.3.4 Szafa wnękowa z pawlaczem UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury. wys. ~ szafa 200 cm z pawlaczem 70 cm. szer. ~60 cm gł. ~ 50 cm Szafa wnękowa z pawlaczem z płyty wiórowej gr. 18 mm będąca meblem niezależnym nie przytwierdzonym trwale do ściany, z plecami. Szafa z drzwiami uchylnymi wyposażona w wieszak ubraniowy zamontowane na stałe w korpusie szafy. Dolna część szafy wyposażona w półkę. Pawlacz z jedną półką bez drzwi, całość wykonana w postaci korpusu skrzyniowego. Szafę po jej ustawieniu we wnęce należy oblistwować. w punkcie 2.3.5 zmienia treść: BYŁO: 2.3.5 Szafa wnękowa z pawlaczem dwuczęściowa UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury. wys. ~ szafa 200 cm z pawlaczem 70 cm. szer. ~60 cm ( x wielokrotność modułu). gł. ~ 50 cm Szafa wnękowa z pawlaczem z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm będąca meblem niezależnym nie przytwierdzonym trwale do ściany, z plecami. Szafa z suwanymi drzwiami z prowadnicami aluminiowymi, listwy odbojowe zabezpieczające przed uderzeniami o bok szafy oraz hamulcami, podzielona na dwie części. Jedna część szafy wyposażona w 4 wieszaki ubraniowe zamontowane na stałe w korpusie szafy, druga część wyposażona w cztery półki . Pawlacz z jedną półką bez drzwi, całość wykonana w postaci korpusu skrzyniowego. Szafę po jej ustawieniu we wnęce należy oblistwować.
  • W ogłoszeniu powinno być: Zmiana dotyczy treści załącznika nr 3a- Szczegółowy opis zamówienia, pkt. 2.3.4 oraz 2.3.5. Wszyscy Wykonawcy. ZMIANA TRSCI SIWZ - DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO NA POTRZEBY BAZY NOCLEGOWEJ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 23 W WARSZAWIE, znak CPS/ZP/03/13. Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ I MONTAŻ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO NA POTRZEBY BAZY NOCLEGOWEJ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 23 W WARSZAWIE, działając w oparciu o przepis art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) zawiadamia o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w załączniku 3a -Szczegółowy opis zamówienia- do SIWZ - w punkcie 2.3.4 zmienia treść: BYŁO: 2.3.4 Szafa wnękowa z pawlaczem. UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury. wys. ~ szafa 200 cm z pawlaczem 70 cm. szer. ~60 cm gł. ~ 50 cm Szafa wnękowa z pawlaczem z płyty wiórowej gr. 18 mm będąca meblem niezależnym nie przytwierdzonym trwale do ściany, z plecami. Szafa z drzwiami uchylnymi wyposażona w wieszak ubraniowy zamontowane na stałe w korpusie szafy. Dolna część szafy wyposażona w półkę. Pawlacz z jedną półką bez drzwi, całość wykonana w postaci korpusu skrzyniowego. Szafę po jej ustawieniu we wnęce należy oblistwować. JEST: 2.3.4 Szafa wnękowa z pawlaczem. UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury. wys. ~ szafa 200 cm z pawlaczem 50 cm. szer. ~60 cm. gł. ~ 50 cm. Szafa wnękowa z pawlaczem z płyty wiórowej gr. 18 mm będąca meblem niezależnym nie przytwierdzonym trwale do ściany, z plecami. Szafa z drzwiami uchylnymi wyposażona w wieszak ubraniowy zamontowane na stałe w korpusie szafy. Szafa z drzwiami obejmującymi pełną wysokość szafy razem z pawlaczem. Dolna część szafy wyposażona w półkę. Pawlacz z jedną półką, całość wykonana w postaci korpusu skrzyniowego. Szafę po jej ustawieniu we wnęce należy oblistwować. W punkcie 2.3.5 zmienia treść: BYŁO: 2.3.5 Szafa wnękowa z pawlaczem dwuczęściowa. UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury. wys. ~ szafa 200 cm z pawlaczem 70 cm. szer. ~60 cm ( x wielokrotność modułu). gł. ~ 50 cm. Szafa wnękowa z pawlaczem z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm będąca meblem niezależnym nie przytwierdzonym trwale do ściany, z plecami. Szafa z suwanymi drzwiami z prowadnicami aluminiowymi, listwy odbojowe zabezpieczające przed uderzeniami o bok szafy oraz hamulcami, podzielona na dwie części. Jedna część szafy wyposażona w 4 wieszaki ubraniowe zamontowane na stałe w korpusie szafy, druga część wyposażona w cztery półki . Pawlacz z jedną półką bez drzwi, całość wykonana w postaci korpusu skrzyniowego. Szafę po jej ustawieniu we wnęce należy oblistwować JEST: 2.3.5 Szafa wnękowa z pawlaczem dwuczęściowa, ( czytaj dalej w OPZ w pkt. 3 - w specyfikacji materiałowej - zestawienie tabelaryczne -szafa ubraniowa duża). UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury. wys. ~ szafa 200 cm z pawlaczem 50 cm. szer. ~60 cm ( wielokrotność modułu). gł. ~ 50 cm. Szafa wnękowa z pawlaczem z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm będąca meblem niezależnym nie przytwierdzonym trwale do ściany, z plecami. Szafa z suwanymi drzwiami obejmującymi pawlacz z prowadnicami aluminiowymi, listwy odbojowe zabezpieczające przed uderzeniami o bok szafy oraz hamulcami, podzielona na dwie części. Jedna część szafy wyposażona w 4 wieszaki ubraniowe zamontowane na stałe w korpusie szafy, druga część wyposażona w cztery półki. Pawlacz z jedną półką, całość wykonana w postaci korpusu skrzyniowego. Szafę po jej ustawieniu we wnęce należy oblistwować. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. ZMIANY TREŚCI SIWZ NIE WYMAGAJĄ DODATKOWEGO CZASU NA WPROWADZENIE ZMIAN W OFERTACH. WOBEC POWYŻSZEGO ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEDŁUŻA TERMINU DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOTOWYM PRZETARGU..

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                                                                                      Warszawa, 5 lipca 2013 r.

 

 

                                                                                                                                                                                                        WSZYSCY WYKONAWCY

 

ZMIANA TRSCI SIWZ – DO POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

„DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO NA POTRZEBY BAZY NOCLEGOWEJ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 23 W WARSZAWIE”, znak CPS/ZP/03/13

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naDOSTAWĘ I MONTAŻ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO
NA POTRZEBY BAZY NOCLEGOWEJ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 23 W WARSZAWIE”
”,
działając w oparciu o przepis art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) zawiadamia o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Zamawiający w załączniku 3a „Szczegółowy opis zamówienia” do SIWZ –

 

w punkcie 2.3.4 zmienia treść:

 

 

BYŁO:

 

2.3.4 Szafa wnękowa z pawlaczem

 

UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury.

 

wys. ~ szafa 200 cm z pawlaczem 70 cm.

szer. ~60 cm

gł. ~ 50 cm

 

Szafa wnękowa z pawlaczem z płyty wiórowej gr. 18 mm będąca meblem niezależnym nie przytwierdzonym trwale do ściany, z plecami. Szafa z drzwiami uchylnymi wyposażona w wieszak ubraniowy zamontowane na stałe w korpusie szafy. Dolna część szafy wyposażona w półkę. Pawlacz z jedną półką bez drzwi, całość wykonana w postaci korpusu skrzyniowego. Szafę po jej ustawieniu we wnęce należy oblistwować.

 

JEST:

 

2.3.4 Szafa wnękowa z pawlaczem

 

UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury.

 

wys. ~ szafa 200 cm z pawlaczem 50 cm.

szer. ~60 cm

gł. ~ 50 cm

 

Szafa wnękowa z pawlaczem z płyty wiórowej   gr. 18 mm będąca meblem niezależnym nie przytwierdzonym trwale do ściany, z plecami. Szafa z drzwiami uchylnymi wyposażona w wieszak ubraniowy zamontowane na stałe w korpusie szafy. Szafa z drzwiami obejmującymi pełną wysokość szafy razem z pawlaczem.  Dolna część szafy wyposażona w półkę. Pawlacz z jedną półką, całość wykonana w postaci korpusu skrzyniowego. Szafę po jej ustawieniu we wnęce należy oblistwować.

 

 

 

w punkcie 2.3.5 zmienia treść:

 

 

BYŁO:

 

2.3.5 Szafa wnękowa z pawlaczem dwuczęściowa

 

UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury.

 

wys. ~ szafa 200 cm z pawlaczem 70 cm.

szer. ~60 cm ( x wielokrotność modułu).

gł. ~ 50 cm

 

Szafa wnękowa z pawlaczem z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm będąca meblem niezależnym nie przytwierdzonym trwale do ściany, z plecami. Szafa z suwanymi drzwiami z prowadnicami aluminiowymi, listwy odbojowe zabezpieczające przed uderzeniami o bok szafy oraz hamulcami, podzielona na dwie części. Jedna część szafy wyposażona w 4 wieszaki ubraniowe zamontowane na stałe w korpusie szafy, druga część wyposażona w cztery półki . Pawlacz z jedną półką bez drzwi, całość wykonana w postaci korpusu skrzyniowego. Szafę po jej ustawieniu we wnęce należy oblistwować

 

 

JEST:

 

2.3.5 Szafa wnękowa z pawlaczem dwuczęściowa, ( czytaj dalej w OPZ  w pkt. 3 - w specyfikacji materiałowej – zestawienie tabelaryczne „szafa ubraniowa duża”).

 

UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury.

 

wys. ~ szafa 200 cm z pawlaczem 50 cm.

szer. ~60 cm ( x wielokrotność  modułu).

gł. ~ 50 cm

 

Szafa wnękowa z pawlaczem z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm będąca meblem niezależnym nie przytwierdzonym trwale do ściany, z plecami. Szafa z suwanymi drzwiami obejmującymi pawlacz z prowadnicami aluminiowymi, listwy odbojowe zabezpieczające przed uderzeniami o bok szafy oraz hamulcami, podzielona na dwie części. Jedna część szafy wyposażona w 4 wieszaki ubraniowe zamontowane na stałe w korpusie szafy, druga część wyposażona w cztery półki. Pawlacz z jedną półką, całość wykonana w postaci korpusu skrzyniowego. Szafę po jej ustawieniu we wnęce należy oblistwować.

 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

 

 

 

ZMIANY TREŚCI SIWZ NIE WYMAGAJĄ DODATKOWEGO CZASU NA WPROWADZENIE ZMIAN W OFERTACH. WOBEC POWYŻSZEGO ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEDŁUŻA TERMINU DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOTOWYM PRZETARGU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.07.2013
Data modyfikacji : 05.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KOMISJA PRZETARGOWA
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

Opcje strony

do góry