Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

WYJAŚNIENIE NA ZADANE PYTANIE OTRZYMANE W RAMACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog, CPS/ZP/06/13”

 

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia - postępowanie nr CPS/ZP/06/13

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog” znak CPS/ZP/06/13

 

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 14 listopada br. pytania w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog”, znak CPS/ZP/06/13, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonym wyjaśnieniem.

Pytanie 1.

proszę o interpretację punktu 6.13 i określenie czasookresu realizacji pilnych usług cateringowych.

 

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia nieprzewidzianych spotkań w trybie pilnym bez zachowania terminu, o którym mowa w pkt 6.12.

Metadane

Data publikacji : 18.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KOMISJA PRZETARGOWA
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

Opcje strony

do góry