Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog” znak sprawy CPS/ZP/06/13

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

 

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog” znak sprawy CPS/ZP/06/13 zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

Granatoil Graniszewscy s.j. ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin

 

Powyższa oferta otrzymała największą ilość punktów według kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała łącznie 87,57 pkt.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że:

 1. Oferta złożona przez firmę Catering Polski Pama s.c. Marek Jaroń, Paweł Bejda, ul. Mirtowa 4/15,
  04-690 Warszawa
  w kryteriach określonych w SIWZ za przedstawioną cenę brutto otrzymała
  łącznie 86,04 pkt.
 2. Oferta złożona przez firmę Caracas s.c. Paweł Feluch, Małgorzata Lenarcik, ul. Królewska 47/102,
  00-103 Warszawa
  w kryteriach określonych w SIWZ za przedstawioną cenę brutto otrzymała
  łącznie 83,48 pkt.
 3. Oferta złożona przez firmę Restauracja AMFITRION, ul. Smoleńska 75/8, 03-528 Warszawa
  w kryteriach określonych w SIWZ za przedstawioną cenę brutto otrzymała łącznie 69,18 pkt.
 4. Oferta złożona przez firmę Art Impression Catering Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 170, 02-871 Warszawa w kryteriach określonych w SIWZ za przedstawioną cenę brutto otrzymała łącznie 52,74 pkt.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 informuje, że termin, po którego upływie umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, wynosi 5 dni.

Metadane

Data publikacji : 26.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja Przetargowa
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

Opcje strony

do góry