Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego CPS/ZP/-/62/BRDS/16 na Modernizację strony internetowej www.rds.gov.pl.

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą
w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 informuje, że w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego CPS/ZP/-/62/BRDS/16 na  Modernizacji strony internetowej www.rds.gov.pl. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dodatkowo informuje, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.). Procedura udzielenia zamówienia w oparciu o wewnętrzny regulamin Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny
i porównania złożonych, nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający kierował się kryteriami:

 

-  kryterium cena - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

       

 

Nr oferty

 

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Punktacja
w kryterium cena

 

Łączna punktacja

 

 

1.

Internet Assets Sp. z o.o.            

 ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

 

100%

 

100%

2.

Liczba Pi Kamil Karbowiak      

ul. Morelowa 15/2, 68-100 Żagań

 

96,05%

 

96,05%

3.

sm32 STUDIO Marek Mucharski            

 ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec

 

22,24%

 

22,24%

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono, iż oferta firmy Internet Assets Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Traktorowej 126,  91-204 Łódź odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone firmie Internet Assets Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Traktorowej 126,  91-204 Łódź.  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

Metadane

Data publikacji : 30.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska

Opcje strony

do góry