Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego CPS/ZP/-/104/22 na „Usługi cateringowe świadczone na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji dla CPS „Dialog”

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: „Usługi cateringowe świadczone na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji dla CPS „Dialog” im. A. Baczkowskiego” Znak: CPS/ZP/-/104/22, prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego CPS/ZP/-/104/22 na: „Usługi cateringowe świadczone na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji dla CPS „Dialog” im. A. Baczkowskiego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę tj.

 

  1. „Granatoil” Graniszewscy Sp.J. 07-407 Czerwin  ul. Przemysłowa 1  Oddział: Zagórze 3, 05-079 Okuniew

 

Zamawiający dokonał oceny ww. oferty  nie podlegającej odrzuceniu. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający kierował się kryteriami:

 

 -  kryterium cena - 100%                                 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy „Granatoil” Graniszewscy Sp.J. 07-407 Czerwin 
ul. Przemysłowa 1 Oddział: Zagórze 3, 05-079 Okuniew odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została oceniona jako najkorzystniejsza oraz uzyskała łącznie 100 pkt.

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone firmie „Granatoil” Graniszewscy
Sp.J. 07-407 Czerwin  ul. Przemysłowa 1  Oddział: Zagórze 3, 05-079 Okuniew. 
Z ww. Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Metadane

Data publikacji : 27.09.2022
Data modyfikacji : 27.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Łaska
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Łaska

Opcje strony

do góry